Kontaktuppgifter:

Lilian Lundell:
040-5656084

Reijo Valli:
0400-944331

Nåtö
21760 Houtskär
sammelssammels.fi

Länkar

ELY

Karolina

Jurmo

Busstidtabeller
(Avgångsort: Turku, Destinationsort: Houtskär)

Skärgårdsvägens färjtidtabeller

m/s Alfågeln
(Hummelvik, Vårdö – Torsholma, Brändö)
och
m/s Viggen
(Osnäs, Gustavs - Åva, Brändö)
tidtabellerna finns här.

Skärgårdshavets biosfärområde

Finlands öar rf - Suomen saaret ry

Väståboland

Turisminfo för Åbo skärgård

Finlands Skärgårdsbokning Ab

Turku Touring

Vädret i Houtskär

Taxibåt, Iniö

Suomeksi